ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Το λογιστικό γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες κατά την διάρκεια φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται μέσω Δ.Ο.Υ , Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) στα πλαίσια του ρόλου τους ως όργανα διενέργειας φορολογικών ελέγχων, έχουν ως στόχο τον έλεγχο της φοροδιαφυγής επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, στα όρια της κατά τόπο αρμοδιότητας τους. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ), αποτελεί ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επί των μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικράτειας ενώ το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π), αποτελεί ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία με αρμοδιότητα τον φορολογικό έλεγχο φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, επίσης σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Ως φορολογικός έλεγχος νοείται η διαδικασία που εκτελείται από το εκάστοτε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο με σκοπό των έλεγχο εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας και μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης είτε να λάβουν την μορφή επιτόπιου ελέγχου, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Το λογιστικό γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες κατά την διάρκεια φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται μέσω Δ.Ο.Υ , Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) στα πλαίσια του ρόλου τους ως όργανα διενέργειας φορολογικών ελέγχων, έχουν ως στόχο τον έλεγχο της φοροδιαφυγής επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, στα όρια της κατά τόπο αρμοδιότητας τους. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ), αποτελεί ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επί των μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικράτειας ενώ το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π), αποτελεί ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία με αρμοδιότητα τον φορολογικό έλεγχο φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, επίσης σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Ως φορολογικός έλεγχος νοείται η διαδικασία που εκτελείται από το εκάστοτε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο με σκοπό των έλεγχο εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας και μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης είτε να λάβουν την μορφή επιτόπιου ελέγχου, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Εξειδίκευση και εμπειρία


Έχοντας εξειδίκευση και εμπειρία στις διαδικασίες των φορολογικών ελέγχων, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε καθ’ όλη την διενέργεια τους και να συμβάλουμε ουσιαστικά σε κάθε στάδιο έως την αποπεράτωσης τους. Αναλαμβάνουμε την συλλογή και σύνταξη των στοιχείων που αναζητούν οι φορολογικοί ελεγκτές, αξιολογούμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των ευρημάτων και σας προετοιμάζουμε για την αντιμετώπιση τους σχεδιάζοντας εναλλακτικές στρατηγικές λύσεις. Επιπροσθέτως σας υποστηρίζουμε και σας εκπροσωπούμε αποτελεσματικά στις διαπραγματεύσεις με τις φορολογικές αρχές και εφόσον χρειαστεί υποβάλλουμε αίτημα επανεξέτασης (ενδικοφανής προσφυγή), στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών.

error: Απαγορεύεται ρητώς η χρήση κειμένων & φωτογραφιών του taxfix.gr. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, για λόγους λειτουργικούς, στατιστικούς & διαφημιστικούς. Επιλέξτε αν αποδέχεστε την χρήση όλων ή μεταβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Cookies

Επιλέξτε τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία μπορείτε να διαβάσετε στην σελίδα Πολιτική Cookies.

ΛειτουργικάΧρησιμοποιούνται για την λειτουργικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του site μας. Δεδομένου ότι είναι τεχνικά απαραίτητα δεν έχετε την δυνατότητα να τα απορρίψετε.

ΣτατιστικώνΧρησιμοποιούνται για λόγους παρακολούθησης & βελτιστοποίησης των επιδόσεων του site μας μέσω της ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google Analytics).

Social Media / ΔιαφήμισηςΤοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Youtube, Facebook) όταν ενσωματώνουμε στο site μας περιεχόμενο ή τεχνολογία τους (πχ youtube video, fb share button). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

ΔιαφήμισηςΧρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Τρίτα Μέρη (πχ google, facebook) για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

Άλλα / ΔιαφήμισηςΠεριλαμβάνουν cookies που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες. Τοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Google) όταν ενσωματώνουμε στο site μας τεχνολογία τους (πχ Google Maps). Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.