ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

EΓΚΥΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Το λογιστικό γραφείο μας παρέχει έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας κτλ. Επιπλέον, μπορούμε να αναλάβουμε την επίλυση φορολογικών διαφορών μεταξύ εταίρων, εργοδότη & εργαζόμενου, ή με το δημόσιο, καθώς και να σας κατευθύνουμε στην καλύτερη δυνατή λύση για εργατικά θέματα, βάσης της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας που αφορούν εργατικά και ασφαλιστικά θέματα είναι οι εξής:

Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας

Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών

Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ.

Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)

Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων

Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών

Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων

Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Συμβουλευτική για πάσης φύσεως εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα

error: Απαγορεύεται ρητώς η χρήση κειμένων & φωτογραφιών του taxfix.gr. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.