ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Το λογιστικό γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην φορολογική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων.

Επιπλέον παρακολουθούμε ανελλιπώς τις τρέχουσες εξελίξεις στη νομοθεσία και ενημερωνόμαστε επισταμένως για κάθε ζήτημα φορολογικού δικαίου ακινήτων. Κατά συνέπεια μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε την ακίνητη περιουσία σας εντοπίζοντας τυχόν φορολογικά προβλήματα και παρέχοντας σας συμβουλές για την κάλυψη τεκμηρίων, τη φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και τον υπολογισμό μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Το λογιστικό γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην φορολογική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων.

Επιπλέον παρακολουθούμε ανελλιπώς τις τρέχουσες εξελίξεις στη νομοθεσία και ενημερωνόμαστε επισταμένως για κάθε ζήτημα φορολογικού δικαίου ακινήτων. Κατά συνέπεια μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε την ακίνητη περιουσία σας εντοπίζοντας τυχόν φορολογικά προβλήματα και παρέχοντας σας συμβουλές για την κάλυψη τεκμηρίων, τη φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και τον υπολογισμό μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε τον ιδανικότερο τρόπο φορολογικής διαχείρισης των ακινήτων σας ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας, την αντικειμενική και εμπορική της αξία και τον τρόπο φορολόγησης της.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς


Στην Ελλάδα οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα, οπού το ακίνητο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Δεδομένου ότι κάθε κατηγορία έχει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα του τρόπου φορολογικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Αξία ακίνητης περιουσίας


Ο υπολογισμός αξίας της ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος και την περιοχή που βρίσκεται το εκάστοτε ακίνητο και έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς βάση αυτής υπολογίζονται οι σχετικοί φόροι και οι επιβαρύνσεις των ακινήτων. Πέραν του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού με τιμές εκκίνησης κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, ο υπολογισμός για συγκεκριμένες περιοχές γίνεται εκτός αντικειμενικού συστήματος πχ με βάση προσδιορισμού της αξίας της γης .

Τρόπος φορολόγησης 


Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται α) μέσω της φορολογίας των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία και β) μέσω της φορολογίας της ίδιας της ακίνητης περιουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο ανήκει ο ΕΝ.Φ.Ι.Α, δηλαδή ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο οποίος αποτελεί φόρο που επιβάλλεται από το κράτος σε όλους τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, υπόκεινται επίσης και στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων εφόσον δεν εμπίπτουν σε κάποια εξαίρεση με βάση την φύση της δραστηριότητας τους.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς


Στην Ελλάδα οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα, οπού το ακίνητο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Δεδομένου ότι κάθε κατηγορία έχει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα του τρόπου φορολογικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Αξία ακίνητης περιουσίας


Ο υπολογισμός αξίας της ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος και την περιοχή που βρίσκεται το εκάστοτε ακίνητο και έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς βάση αυτής υπολογίζονται οι σχετικοί φόροι και οι επιβαρύνσεις των ακινήτων. Πέραν του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού με τιμές εκκίνησης κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, ο υπολογισμός για συγκεκριμένες περιοχές γίνεται εκτός αντικειμενικού συστήματος πχ με βάση προσδιορισμού της αξίας της γης .

Τρόπος φορολόγησης 


Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται α) μέσω της φορολογίας των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία και β) μέσω της φορολογίας της ίδιας της ακίνητης περιουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο ανήκει ο ΕΝ.Φ.Ι.Α, δηλαδή ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο οποίος αποτελεί φόρο που επιβάλλεται από το κράτος σε όλους τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, υπόκεινται επίσης και στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων εφόσον δεν εμπίπτουν σε κάποια εξαίρεση με βάση την φύση της δραστηριότητας τους.

error: Απαγορεύεται ρητώς η χρήση κειμένων & φωτογραφιών του taxfix.gr. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, για λόγους λειτουργικούς, στατιστικούς & διαφημιστικούς. Επιλέξτε αν αποδέχεστε την χρήση όλων ή μεταβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Cookies

Επιλέξτε τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία μπορείτε να διαβάσετε στην σελίδα Πολιτική Cookies.

ΛειτουργικάΧρησιμοποιούνται για την λειτουργικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του site μας. Δεδομένου ότι είναι τεχνικά απαραίτητα δεν έχετε την δυνατότητα να τα απορρίψετε.

ΣτατιστικώνΧρησιμοποιούνται για λόγους παρακολούθησης & βελτιστοποίησης των επιδόσεων του site μας μέσω της ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google Analytics).

Social Media / ΔιαφήμισηςΤοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Youtube, Facebook) όταν ενσωματώνουμε στο site μας περιεχόμενο ή τεχνολογία τους (πχ youtube video, fb share button). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

ΔιαφήμισηςΧρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Τρίτα Μέρη (πχ google, facebook) για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

Άλλα / ΔιαφήμισηςΠεριλαμβάνουν cookies που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες. Τοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Google) όταν ενσωματώνουμε στο site μας τεχνολογία τους (πχ Google Maps). Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.