ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας. Αν επιλέξετε την επίβλεψη του λογιστηρίου σας στο χώρο σας , έμπειρος συνεργάτης μας θα επισκέπτεται την επιχείρηση σας παρέχοντας σας όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου σας . Επιπλέον, αν επιλέξετε την τήρηση στο γραφείο μας στα πλαίσια καλύτερης εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης σας, φροντίζουμε για την μεταφορά των τιμολογίων -από και προς την επιχείρηση σας- για την ενημέρωση των βιβλίων, καθώς και την διεκπεραίωση κάθε είδους εξωτερικών εργασιών στις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Επιμελητήρια, κτλ).

Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της , αν υπάρχουν , από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας που αφορούν λογιστικά θέματα είναι οι εξής:

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών

Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία)

Ίδρυση / Διακοπή εργασιών

Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών

Σύνταξη ταμειακών ροών

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο

Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων

Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη

error: Απαγορεύεται ρητώς η χρήση κειμένων & φωτογραφιών του taxfix.gr. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.